Werkplan Online
De combinatie van kennis en ervaring op het gebied van asbest, wet- en regelgeving en softwareontwikkeling

 Werkplanonline Online is een cloud oplossing

Werkplan Online is een volledig web-based oplossing en heeft geen investeringen benodigd in servers, speciale apparatuur, barcodescanners of handhelds. Je gebruikt gewoon je favoriete webbrowser op jouw eigen pc, tablet of smartphone. Wij houden de software bereikbaar, up-to-date en zorgen voor de backups, zodat je geen omkijken hebt naar allerlei technische specificaties en randvoorwaarden.

 Werkplan Online mogelijkheden

Op Werkplanonline heb je een online werkomgeving voor alles met betrekking tot de registratie van asbest sanering. Registreer voor de klanten en locaties de objecten die je gaat saneren. Bij de projecten registreer je alle gegevens die benodigd zijn voor het werkplan. Met een druk op de knop genereer je vervolgens de benodigde rapporten en het werkplan en maak je direct melding bij de arbeidsinspectie.

Door samenwerking met Vika advies, zorgen wij ervoor dat Werkplanonline ook in de toekomst blijft voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen m.b.t. asbestsanering.Neem gerust contact met ons op, het is de eerste stap naar een goede oplossing!