Boorstaten maken conform NEN5104 doe je eenvoudig en snel op boorstaat.nl

Je hebt geen boorstaten programma meer nodig, op boorstaat.nl maak je eenvoudig en snel een boorstaat. Je vult de gegevens van een boring in op jouw PC, smartphone of tablet en je hebt direct de boorstaat tekening beschikbaar. Boorstaten kun je downloaden en kun je delen via e-mail voor verder gebruik. Maak boorstaten direct online zonder speciaal boorstaten programma, vanaf slechts € 0,20 per boorstaat!

 Boorstaat Online is een cloud oplossing

Boorstaat Online is een volledig web-based oplossing en heeft geen investeringen benodigd in servers, speciale apparatuur, barcodescanners of handhelds. Je gebruikt gewoon je favoriete webbrowser op jouw eigen pc, tablet of smartphone. Wij houden de software bereikbaar, up-to-date en zorgen voor de backups, zodat je geen omkijken hebt naar allerlei technische specificaties en randvoorwaarden.

 Boorstaat online mogelijkheden

Om Boorstaat Online te gebruiken log je in op boorstaat.nl en vul je de boorgegevens in. De boorstaat wordt in concept getekend terwijl je de gegevens invoert met behulp van pc, tablet of smartphone.

De concept boorstaat kun je definitief maken met behulp van credits welke in pakketten aangekocht kunnen worden. Er is geen installatie benodigd, je gebruikt gewoon je favoriete webbrowser. Ook bieden wij de mogelijkheid om boorstaat.nl op maat in eigen design of huisstijl terug te laten komen of te integreren of koppelen met bestaande software.Neem gerust contact met ons op, het is de eerste stap naar een goede oplossing!